Har testet den «nye» installasjonsveiviseren i Windows 8 Milestone 2 (build 7955) og her kommer bildene av testen. Den er langt fra ferdig, men gir kanskje et innblikk i et skjermbilde mange av oss vil se mye til fremover.