I går lakk en utgave a Windows 7 SP1 ut på nett. Dette er trolig Beta1 utgaven. Det er ventet at SP1 kommer nå i høst, og Microsoft jobber aktivt med å få pakken ferdig. De har allerede sagt at det ikke kommer noe store forandringer i SP1, og at den mest er kun en oppdateringer som inkluderer alle oppdateringene som har kommet til nå.

Jeg testet SP1 pakken slik som den er nå, og som Microsoft sier, er det ingen store forandringer. Men det er bevis på at SP1 nok er i rute og kommer ut når Microsoft har sagt den skal komme, om ikke litt før.