Dette innlegget er laget etter tips fra Ja9 som kommenterte et av innleggene mine her på bloggen.

w7norsk2b

Jeg gir deg her oppskriften på hvordan du lager din egen norske installasjons DVD med Windows 7. Ikke noe mer språkbytte etter dette, og alle installasjonene du gjør kan du gjøre på og med norsk Windows 7. Denne metoden fungerer på både 32bit og 64bit, og du kan f.eks lage en norsk 32bit DVD på en pc som kjører 64bit.

Forutsetningene er som følger:

Du bør ha noen grunnleggende pc kunnskaper for å få dette til. Spør du om hjelp i kommentar feltet, kan jeg sikkert hjelpe, men når jeg er på jobb går det mange timer mellom hver gang jeg er tilgjengelig. Les derfor guiden NØYE før du spør om hjelp.

1. Du har skaffet seg en engelsk Windows 7 versjon. (Enten .iso fil fra MS Store, MSDNAA/MSDN/Technet ellers må du lage en .iso fil av DVD platen du har kjøpt)

2. Du laster ned språkpakken herfra (32bit versjonen ca 47 MB —- 64bit versjonen ca 55 MB) For å få .bat filen må du laste ned disse språkpakkene.

Til mine danske lesere: Har laget språkpakkene med dansk språk, .bat filen og WORK mappen. Dere kan laste ned danske versjoner her: 32bit versjonen (ca 41 Mb) — 64bit versjonen. (ca 46 MB)

3. Du lagrer språkpakke filen (32bitdvd.rar eller 64bitdvd.rar) på c:\ og pakker den ut med Winrar (trykk her for å laste ned Winrar)

4. Du laster ned Windows AIK for Windows 7 (direkte fra MS ca 1.6 GB) og installerer den på pcen du skal bruke

5. Du pakker ut Windows 7 DVD platen din til følgende mappe: c:\WORK\DVD (er laget når du har pakket ut språkpakken) for å pakke ut Windows DVD platen kan du f.eks UltraIso. UltraIso er også det programmet jeg bruker i guiden min til å lage selve DVD platen. Anbefaler derfor at du bruker Windows 7 .iso filen som du eventuelt har. Du kan også kopiere filene fra en fysisk DVD plate om du har det, men da må du lage en oppstartbar DVD plate med UltraIso i etterkant. (last ned UltraIso herfra)

Da begynner du å bli klar for å kunne lage din egen norske Windows 7 installasjons DVD.

START

Når alt er installert, og du har pakket ut språkpakke filen (den lager to mapper på c:\ nb-no og WORK og den legger en .bat fil som heter lagdvd.bat på c:\ (NB! Denne .bat filen er beregnet på Windows 7 Pro – ønsker du å bytte språk på en annen utgave, må du lese lengre nede)

PS! Om du skal bytte språk på Windows 7 64bit, må du inn i filen å endre et tall før du starter. Se lengre nede i guiden for hvordan/hvor du endrer tall og til hvilket.

w7norsk9_inst4

Er alt over gjort riktig, så skal du høyre klikke på lagdvd.bat og kjøre den som administrator. Den gjør da det meste av jobben din, og så lenge du har gjort alt riktig i starten, så vil du ikke få opp noen feilmeldinger i prosessen, som kan ta en del minutter avhengig av hastigheten på pcen din.

Du får opp en svart CMD boks under prosessen, og den bør se slik ut etter noen få minutter om alt er riktig:

w7norsk9_inst5

Når prosessen er ferdig står det at du kan trykke på en knapp, og så forsvinner det svarte bildet. Da er DVD platen din oppdatert til norsk.

Men du må nå lage en oppstartbar DVD plate med de nye filene som er oppdatert. Det finnes sikkert lettere løsninger, men jeg bruker UltraISO og gjør som følger:

1. Åpner UltraIso og åpner original Windows 7 DVD platen som jeg har lagret på en av diskene mine.

2. Sletter alle filene på DVD platen i UltraIso.

3. Finner de oppdaterte filene på c:\WORK\DVD (bilde 1) og kopierer dem over på den «tomme» DVD platen i UltraIso (se bilde 2)

w7norsk9_inst

w7norsk9_inst2

Når de er kopiert over, trykker du på File —> Save As og lagrer din nye DVD plate som f.eks Norsk Windows 7 pro

Da lagrer UltraIso denne filen som Norsk Windows 7 Pro.iso og denne filen kan du så brenne ut med ditt favoritt DVD brennerprogram. Når du så starter installasjonen får du opp dette bildet:

w7norsk2b

Velger du Mitt språk er norsk (bokmål) går resten av installasjonen på norsk, og du har en norsk Windows 7 installasjons DVD.

SLUTT

Jeg vil lage både en 32bit og en 64bit installasjons DVD

Ønsker du å lage en ny installasjons DVD med en annen bit versjon f.eks 32bit om du laget 64bit plate først, gjør du som følger:

1. Last ned språkpakken som er i samsvar med den versjonen du nå skal lage, og lagre den på c:\

2. Slett følgende mapper på c:\ nb-no og WORK + filen lagdvd.bat som ligger på c:\

3. Pakk ut språkfilen, den lager da to mapper på c:\ nb-no og WORK + den legger filen lagdvd.bat på c:\

4. Åpne Windows 7 xxbit DVD platen din med UltraISO og pakk den ut til mappen c:\WORK\DVD

5. Du må redigere .bat filen og endre tallet på versjonen til: 1 – Home Basic, 2 – Home Premium, 3 – Pro, 4 – Ultimate se bildet under neste overskrift for hvor du skal bytte tallet i .bat filen.

6. Følg så guiden fra START til SLUTT (uthevet med stor skrift i guiden)

Jeg har ikke W7 Pro men en annen utgave – hva gjør jeg? (og jeg skal endre språk på 64bit versjonen, hvilket tall skal jeg bruke?)

Du kan bytte språk på alle versjonene som ligger på platen. .bat filen jeg har laget bytter språk på Windows 7 Pro utgaven. Har du en annen utgave, så må du inn å redigere .bat filen. Se på bildet under og bytt ut 4 tallet med et av følgende tall:

1 – STARTER
2 – HOMEBASIC
3 – HOMEPREMIUM
4 – PROFESSIONAL
5 – ULTIMATE

Husk at på 64bit DVD platen finnes kun Home Basic, Home Premium, Professional og Ultimate. Der blir derfor rekkefølgen: 1 Home Basic, 2 Home Premium, 3 Pro og 4 Ultimate.

Her er bilde av .bat filen med henvisning til hvor du skal bytte tall, det er kun på det ene stedet du trenger å bytte.

w7norsk9_inst6

Jeg vil ha opp et valg på alle versjonene under oppstart av installasjonen

Om du ønsker å få opp alle versjonene som er tilgjengelig på din DVD plate, så kan du gjøre det nokså enkelt. Etter å ha pakket ut DVD platen på c:\WORK\DVD finner du filen ei.cfg på følgende sted: C:\WORK\DVD\sources og sletter den. Da vil du få opp følgende valg under installasjonen:

w7norsk9_inst7

Du må slette filen FØR du legger filene over på UltraISO og før du trykker Save As. Du kan også fjerne filen med UltraISO ved å slette filen fra sources rett på DVD platen.

Er alt gjort riktig vil du få opp disse bildene under og etter installasjonen:

w7norsk3

w7norsk5

w7norsk6

w7norsk7

w7norsk8b

———————-

DIGIDIGIITA – ITA – VG – VG – DB – DB –