For noen få dager siden kom RTM versjonen (den ferdige versjonen) av Windows 8.1 og Windows Server R2 ut. Denne gangen har Microsoft valgt å kun gi ut RTM filene til OEM produsenter, og de har ikke utgitt de to versjonene på Technet/MSDN. Windows 8.1 blir uansett lansert rundt 18.oktober for alle. Og vil være […]