Microsoft har nå bekreftet at de starter opp et nokså aggressivt WGA program fra uken av. De kaller programmet » Windows Activation Technologies Update for Windows 7 » og kommer som en viktig oppdatering via Windows Update. (KB971033) Denne oppdateringen vil med jevne mellomrom (en gang hver tredje måned)  koble seg opp mot Microsofts servere […]