Som jeg har skrevet om før har norsk Office 2010 vært ute på MSDN/Technet i en stund nå, men kun som volum versjonen (den som ikke krever produktnøkkel før installasjonen), men som heller ikke kan aktiveres med de produktnøkkelene du får med MSDN/Technet kontoen din.

I dag har Microsoft lansert RETAIL (butikk) versjonen av norsk Office 2010 ProPlus og Standard.

Det har vært en feil at Volum utgavene har ligget ute, for Microsoft har tidligere sagt at ingen Volum utgave av Office 2010 skulle lanseres på MSDN/Technet. Dette er trolig for disse utgavene er de som er lettest å «hacke».

Per dags dato finnes det ingen «hack» for Retail versjonen av Office 2010, så tabben til Microsoft har nok gjort det mulig å la mange kunne få tilgang til ekte (direkte ned lastet fra MSDN/Technet) Volum versjoner. Den norske volumversjonen kunne sammen med den engelske retail versjonen, gjøres om til en Engelsk volumversjon, noe som gjorde slik at man ikke trengte å laste ned fra tvilsomme sider/kilder.

Men nå er den norske volumversjonen fjernet, og det er kun Retail versjonen tilbake.

ProPlus info:

Standard info: