Microsoft BizSpark er et program for nye selskaper i oppstartfasen. Det er beregnet på selskaper som driver med utvikling av programvare på Microsoft plattformen, og da for alle ulike løsninger Microsoft leverer. Som de fleste vet er Microsoft lisenser dyrt, og som et nyoppstartet firma kan de bli i overkant dyrt å måtte ut med lisenser for Windows, Office, Server, SQL, Visual Studio etc. Og når man driver å utvikler programvare har man også i tillegg til vanlige lisenser ofte behov for ekstra lisenser til virtuelle pcer eller andre pcer som man installerer ny programvare på etter hver test.

For to år siden startet Microsoft programmet Microsoft BizSpark som tar tak i dette problemet. De tilbyr alle nyoppstartete firmaer, som er innenfor disse kriteriene:

  • At selskapet ditt driver med utvikling av programvare eller en programvare basert tjeneste som enten er en del av kjernevirksomheten eller som skal bli det.
  • At firmaet ditt er under 3 år gammelt og er privat eid (selskaper på børs etc kan ikke bli medlemmer, om selskapet ditt er delvis eller helt eid av et selskap som er registrert på børsen, kan du heller ikke bli medlem)
  • At du omsetter for under $1.000.000 (ca 6.000.000 kroner) per år

tilgang til så og si all programvare Microsoft har tilgjengelig på MSDN. Du får full tilgang til MSDN, dog med en restriksjon, du får «kun» tilgang til 2 produktnøkler per desktop produkt. Men disse to nøklene kan aktiveres 10 ganger per stykk, så du får 20 aktiveringer per produkt. I tillegg får du bl.a MAK nøkler til Server 2008 og Server 2008 R2 med 500 aktiveringer per nøkkel.

Hver konto kan ha 7 utviklere før du må kontakte Microsoft for å få lagt til flere. Max antall utviklere på en konto er satt til 25. Uansett, det bør kunne gi en hver ny bedrift nok lisenser til å utvikle, teste, designe og vise frem programvaren de lager. Og alt dette uten at du må betale en krone i oppstartsavgift.

Frem til i dag har det vært slik at når du melder deg ut, eller når det har gått tre år, må du betale $100 i avslutnings avgift til Microsoft. For disse $100 får du beholde alle lisenser du har skaffet deg, og du kan fortsatt bruke programvaren du har lastet ned så lenge du bruker den til det den er beregnet for (EULA betingelsene til BizSpark).

Men i dag kom Microsoft med nyheten om at de fra november 2011 vil droppe avgiften på $100 for alle selskaper som avslutter tre års samarbeid fremover. Så det betyr at du som selskap nå får tilgang til alt BizSpark tilbyr helt gratis. Ikke bare programvare og lisenser, men du får tilgang til support, tilgang til å markedsføre produktene dine gratis, tilgang til «grupper» som driver med det samme som deg, tilgang til å søke kapital til firmaet osv. Dette er virkelig en unik mulighet for nye selskaper, som ønsker å lage programvare for Microsoft produkter og få dem ut i verden.

Du får også tilgang til Azure, så du kan utvikle programvare i nettskyen. Og alt dette her helt gratis.

Jeg er et stolt Microsoft BizSpark medlem, og må si at dette virkelig er et godt tilbud. Jeg blir fulgt opp av en egen kontaktperson i Microsoft her i Norge, og har tilgang til mange arenaer for å kunne få ut programvaren min på. Nå er jeg tidlig i startfasen når det gjelder programmering, så har ikke så mye å skryte av enda, men BizSpark har gjort det mulig for meg og mitt selskap til å kunne utvikle og teste produktene på Microsofts plattform uten å måtte betale for alle lisensene. Det ville jeg ikke hatt mulighet til, og jeg ville aldri ha begynt med utvikling av programvare.

Er du innenfor kriteriene jeg nevnte ovenfor, bør du sterkt vurdere å melde deg inn i BizSpark. Bare vær obs på at etter massivt missbruk en periode, så har kravene for å bli medlem blitt enda strengere, og de gjør en mer grundig sjekk av deg før de godtar deg. Men har du en hjemmeside, epost som tilhører samme domene, og en plan for bedriften, så bør du kunne komme gjennom å bli medlem i det som må være et av de beste tilbudene der ute for nye selskaper.