Det er utrolig mange som spør om hvordan de formaterer og eventuelt lager/sletter partisjoner under Windows 7 installasjonen. Har derfor laget denne guiden som viser dere «step by step» om hvordan du formaterer, sletter og lager partisjoner og utvider partisjoner. Altså all diskbehandling du kan gjøre under en Windows 7 installasjon.

Denne guiden er nyttig for alle som ønsker å formatere disken helt før installasjonen. For alle som vil lage nye partisjoner (C: / D: etc) eller for de som ønsker å bruke plassen fra en partisjon til en annen.

NB! Husk å ta backup av alle filer, dokumenter, musikk, bilder etc som du har på den eller de partisjonene du har tenkt å slette. Alt blir borte under denne prosessen.

Det første du må gjøre er å starte installasjonen av Windows 7, enten rett fra f.eks Vista eller fra selve DVD platen under oppstart. Når du får opp følgende bilde skal du gjøre som følger:

Velg egendefinert installasjon for å gjøre en «clean install», og for å kunne formatere disker og partisjoner. Du MÅ velge dette alternativet for å få opp mulighetene under.

På neste bilde velger du stasjons alternativer

Og her kan du formatere, slette og lage nye partisjoner slik som du vil.

Hvordan slette en eller flere partisjoner?

Ønsker du å rydde opp på disken før du installerer og gjøre om på de ulike partisjonene dine, eller om du ønsker å lage flere partisjoner fra den du har, må du først slette partisjonen(e). Dette gjør du ved å markere partisjonen du ønsker å slette, og så trykke på Slett:

w7disk1

du får da opp denne meldingen, som du trykker OK på.

w7disk2

Jeg har nå slettet de to partisjonene jeg hadde på disken, og er nå klar til å opprette en eller flere partisjoner.

Hvordan lage ny(e) partisjon(er) på disken?

w7disk3

Du markerer disken du vil lage en ny partisjon (eller flere på) og velger Ny. Du får da opp en Størrelse boks, der du skriver inn hvor mye plass du ønsker å bruke på den nye partisjonen. Vil du bruke all plassen på en partisjon, kan du bare  trykke Bruk. Ønsker du å lage flere partisjoner velger du hvor mye plass du vil bruke til den første partisjonen.

Windows 7 bør ha 40-50 GB med plass, mer om du skal installere store spill på disken.

w7disk4

Når du trykker på Bruk etter å ha valgt størrelse på partisjonen, kommer denne meldingen opp, du trykker selvsagt OK.

w7disk5

Siden jeg valgte å ikke bruke all plassen på en partisjon, ser mitt bilde slik ut etter jeg trykte på OK. Windows 7 har laget en system partisjon på 100 MB, og min nye partisjon på 25 GB. Resten av plassen er tilgjengelig til å lage en eller flere nye partisjoner på (følg oppskriften over).

Som du ser er også Utvid knappen tilgjengelig her, men det kommer jeg tilbake til senere. Om du er ferdig med å lage partisjoner, trykker du på Neste og installasjonen av Windows 7 fortsetter.

Hvordan formatere en partisjon?

w7disk6

For å formatere en partisjon velger du partisjonen du ønsker å formatere, og så trykker du på Formater knappen.

w7disk7

Du får da opp denne meldingen, og du trykker OK om du ønsker å formatere partisjonen.

w7disk8

Du markerer så den partisjonen der du vil installere Windows 7 og trykker på Neste.

Hvordan gjøre en partisjon større?

w7disk9

Om du allerede har en partisjon du vil installere Windows 7 på, men trenger mer plass på den partisjonen, må du først slette andre partisjoner for å frigjøre plass. (se over for hvordan)

Denne ledige plassen ser du nederst som Disk 0 ledig plass. Dette er plassen du kan bruke på dine andre partisjoner. Trykk på den partisjonen du ønsker å øke størrelsen på og trykk så på Utvid.

w7disk10

Du kan nå velge hvor stor den partisjonen skal være. Jeg bruker her all tilgjengelig plass på min hovedpartisjon. Trykk Bruk når du har valgt hvor mye plass den nye partisjonen skal ha.

w7disk11

Nå har jeg samlet all plass til en partisjon, og kan trykke neste for å installere Windows 7 på den partisjonen.

Oppskriftene over kan brukes på alle diskene du har på pcen. Personlig anbefaler jeg alle å ha en partisjon til operativsystemet (altså Windows 7) og minst en partisjon til data, som filer, dokumenter, musikk etc. Jeg liker også og ha en egen partisjon til spill, men det er ikke så nødvendig.

Fordelen å ha data på en egen partisjon, er om Windows 7 må reinstalleres, kan du gjøre det uten å måtte tenke på å spare på dokumenter og filer du har liggende på c:.

Men det betinger at du er flink til å huske å lagre på den andre partisjonen da.