Folk begynner å få sine Windows 7 kopier i hus og det dukker stadig opp spørsmål om hvordan man skal installere, og om man bør gjøre en «clean install» altså å formatere disken der din gamle Windows kopi ligger. I de fleste tilfeller vil det lønne seg å ta en «clean install» og Windows 7 […]