Særlig etter Snowden saken begynte å rulle, har det blitt mer og mer populært med VPN løsninger. Enten ferdige løsninger kjøpt av en av de mange VPN leverandørene, eller egne OpenVPN server(e) som du har full kontroll på selv. Uansett, når man bruker VPN så er jo mye av meningen å skjule din egentlige IP […]